Pauw Coaching biedt

Supervisie

Het kenmerkende van een supervisietraject is het leren (zelf)reflecteren en ontwikkelen. Supervisie is met name geschikt voor mensen die beroepsmatig met mensen werken. Supervisie is vaak verplicht vanuit opleidingen.
Een supervisietraject is een intensief proces: minimaal 10 bijeenkomsten.
Wordt gekenmerkt door veel eigen werkzaamheid: maken van reflectieverslagen en het verzorgen van concrete werkinbreng.
Is zeer inspirerend door het opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen.

Begeleiding van intervisie groepen

* Supervisie kan ook worden aangeboden in groepen tot maximaal 4 mensen. Tevens is er de mogelijkheid om groepen te begeleiden naar zelflerende intervisies groepen.

Coaching

Coaching is een middel om een doel te bereiken en het doel heeft meestal te maken met het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid, binnen een werkomgeving.
Coaching kan een intensief proces zijn: minimaal 5 bijeenkomsten.
Wordt gekenmerkt door: het formuleren van een goede coachvraag, bepalen welke vorm van coaching daarbij past en het verzorgen van concrete werkinbreng.
Is zeer inspirerend door het opdoen van nieuwe inzichten, theoretische kaders kunnen toepassen en door het vergroten van eigen inbreng op de werkvloer.
* Coaching van teams is ook mogelijk. Er wordt dan gezocht wat de collectieve patronen in gedrag en denken in de groep zijn en welke gevoelens hieraan ten grondslag liggen.

Organisatieverandering

Het veranderen van organisaties is een delicaat proces met veel dilemma’s. Het is de kunst die dilemma’s te herkennen en als organisatie te leren hanteren. Bij organisatieverandering wordt uitgegaan van de organisatie, de mensen die er werken en de situatie waarin zij zich bevinden.
Wordt gekenmerkt door: het kiezen van een passende veranderaanpak, strategie bepaling, fasering en goede medespelers.
Is zeer inspirerend: verbeteren of behouden van de communicatie wijze en gezamenlijk leren van de ingezette interventies en werkvormen.

Diversiteit in coaching

alles uitklappen

 1. Persoonlijke coaching wordt bij ons ingezet om je te helpen een beter beeld te krijgen van je kracht, talenten en passies. En is gericht op hoe je je eigen effectiviteit kan vergroten en daardoor meer successen kan behalen. Hierbij wordt verbinding gemaakt met jouw talenten, krachten en ambities. Aan de hand van deze resultaten ga je onder begeleiding zelf actief aan de slag om het veranderproces op te starten.
 2. Verruimen van je competenties wordt bij ons ingezet om jouw behoeften van binnenuit naar buiten toe voelbaar en zichtbaar te maken. Je ontdekt hoe je vanuit verbinding met je eigen bron de competenties kan uitdragen zodat je ze effectief kunt inzetten op persoonlijk en op organisatieniveau.
 3. Stress en burn-out coaching wordt bij ons ingezet om inzicht te krijgen hoe je jij verbindt met je eigen lichaam, zodat je kunt voelen hoe jouw belastbaarheid in elkaar zit en hoe deze interacteert met de aan jou gevraagde verplichtingen. Op deze wijze leer je werk en privé beter te combineren en ontwikkel je handvatten voor jezelf hoe je beter met stress kunt omgaan en hoe je het mogelijk kunt voorkomen. Bij stress en burn-out coaching wordt ook gewerkt met hartcoherentie.
 4. Preventieve coaching wordt bij ons ingezet om met compassie te leren kijken naar jezelf. Je leert jouw belemmeringen te herkennen, je beren en leeuwen onder ogen te zien en daarop jouw gedrag aan te passen. Er wordt voelbaar gemaakt hoe de verhouding is tussen jouw draaglast en draagkracht. Vaak is het ook belangrijk om eigen verwachtingen en de verwachtingen van de organisatie in een nieuw perspectief te leren zien. Bij preventie coaching wordt ook gewerkt met het materiaal van Voluit Leven.
 5. Professionele coaching wordt bij ons ingezet en gebruikt door ondernemers die de behoefte hebben aan een sparringpartner/klankbord, buiten de eigen onderneming. Dit geeft gelegenheid om zaken weer vanuit een nieuw perspectief te bekijken en nieuwe mogelijkheden te verkennen of oplossingen te vinden.
 6. Coachen van dienstverleners in de gezondheidszorg wordt bij ons ingezet en gebruikt door aanbieders van diensten in de gezondheidszorg die behoefte hebben aan een coach buiten de eigen organisatie. Omdat wij zelf al lang in de gezondheidszorg werkzaam zijn en gewend zijn om multidisciplinair te kijken en te werken kunnen wij goed de diverse perspectieven helpen belichten. Er wordt verbinding gemaakt met jouw talenten, krachten en ambities.
 7. Starters coaching wordt bij ons ingezet om startende ondernemers op weg te helpen om vanuit verbinding met je eigen gevoel jouw plannen te concretiseren. Wij kunnen je inspireren en helpen om een heldere toekomstvisie te formuleren. De hierbij behorende doelen te definiëren en om aan de slag te gaan met een concreet stappenplan.
 8. Studenten coaching wordt bij ons ingezet om studenten die vastlopen in een bepaalde fase van hun studie weer op weg te helpen. Wij hebben ruime ervaring opgedaan met de TU-studenten van Delft. Vaak is het een mix van stress- en preventieve coaching.
  Thema’s als faalangst, keuze stress, examen stress en leren begrenzen komen het meest aan bod. De coaching biedt begeleiding bij het eigen maken en verbinden aan een nieuwe levensfase.
 9. 20 & 30–ers coaching wordt bij ons ingezet om dilemma’s uiteen te rafelen. Door meer in verbinding te komen met je eigen gevoel, steviger op je eigen benen te staan wordt het maken van keuzes makkelijker. Er komt meer eenheid tussen denken en voelen.
 10. Coaching op interactie en samenwerking wordt bij ons ingezet op het moment dat er sprake is van spanning binnen een werkrelatie. Wij zijn goed thuis in het begeleiden van relaties, waarbij altijd gezocht wordt welk (hechtings)patroon er aan ten grondslag ligt waarop de relatie in het hier en nu wordt bemoeilijkt. Als er gede-escaleerd kan worden binnen een relatie, kan de spanning er af en komt de communicatie weer op gang. Bij deze vorm van coaching wordt gebruik gemaakt van de principes van de Emotionally Focused Therapy (EFT).
 11. Contextueel coachen wordt bij ons ingezet om te kijken naar de relatie tussen de leden van een groep. Hierbij is het uitgangspunt dat een groepslid (gedrags)patronen in de groep kan herkennen en hierdoor zichzelf kan veranderen en daarbij anderen uit de groep kan stimuleren hun gedrag ook te veranderen. Bij deze vorm van coaching wordt ook gebruik (duplo) poppen en systemische interventies.
 12. Team coaching wordt bij ons ingezet om met het team samen te kijken naar de diversiteit in het team, de succesfactoren van het team, de rollen binnen het team, de boven- en de onderstroom. Wat typeert ten diepste op dit moment de organisatie? Is er sprake van plezier, bevlogenheid en goede resultaten? Is een werknemer er trots op om deel te zijn van de organisatie? Werknemers die vitaal, flexibel, slim, duurzaam inzetbaar en zelf organiserend zijn, die weten wat ze kunnen en hoe ze hun talenten optimaal kunnen benutten maken het verschil. Het gaat erom dat een medewerker innerlijk gemotiveerd blijft en tot zijn recht kan komen in het team.
 13. Coaching en haptonomie wordt bij ons ingezet om de aspecten die te maken hebben met voelen en communiceren beter in kaart te krijgen.
  Er is een wezenlijk verschil tussen effectief en affectief communiceren. Er wordt ruimte geboden om te kijken of je kunt “aan-zijn” in een contact.
  Het lichaam is een bijzondere leidraad. Het geeft je vaak feilloos informatie over hoe jij jezelf verhoudt ten opzichte van je leef- en werkomgeving. Het is ook van groot belang om in contact te blijven met jezelf. Vanuit dit contact kun je ervaren waar je belemmeringen liggen en waar je kracht zich bevindt. Met deze werkwijze kun je in contact komen met je authenticiteit. Door te leren schakelen in de dynamiek van non verbale communicatie, kun je omschakelen tussen denken en voelen. Je eigen lichaam (en van de mensen waarmee je werkt) liegt nooit.

Pauw Coaching
Paardenmarkt 54
2611 PC - Delft
info@pauwcoaching.nl
015 - 2 130 410