Hoe raken wij de essentie

Wij werken vanuit de visie dat leren en ontwikkelen in een voortdurend proces zijn voortgang vindt als het cognitieve ‘het weten’ gekoppeld wordt aan het voelen en in een gevoelservaring wordt verankerd.

De drie G's van Gedrag - Gedachten - Gevoel staan voor de centrale vraag hoe het voelen zich verhoudt tot denken en doen. Wij maken daarbij onder meer gebruik van het model van de eerste dimensie.

Gedrag Gedachten Gevoelens driehoek

Model van de eerste dimensie


Uitgangspunt in dit model is dat het gedrag van de mens (het handelen) het enige aspect is dat van de buitenkant te zien is. Gedachten en gevoelens zijn van binnen wel voelbaar en merkbaar maar niet feitelijk waarneembaar. Doordat ze wel het gedrag aansturen hebben beide aspecten een groot effect op de interacties tussen mensen onderling.

Gedrag wordt vaak en veel geïnterpreteerd omdat mensen van elkaar menen te weten wat de ander denkt of voelt. Zonder echter te verifiëren of de interpretaties kloppend zijn. Dit heeft zijn weerslag op de onderlinge communicatie.

We werken bij Pauw Coaching met het model van de eerste dimensie om dieper in te gaan op het voelbaar en herkenbaar maken van eigen gedachten en gevoelens. Dit doen we om de samenhang tussen de drie 'verhalen'; gedrag (lichaam), gedachten (rede) en gevoelens (emotie) te versterken.

Als professional dien je de bereidheid te hebben naar jezelf te kijken. Welk gedrag vertoon je en welke normen en waarden liggen daaraan ten grondslag? Hoe sturen je normen je gedrag aan en hoe zijn je waarden verbonden aan jouw authenticiteit en de levensfase waarin jij je bevindt.

We werken bij Pauw Coaching met het model van de tweede dimensie om tot goede (zelf)reflectie te komen. Ons credo is dan ook: “leren reflecteren op je eigen functioneren”.

Professionele attitude Werkomstandigheden Persoon driehoek

Model van de tweede dimensie


In dit model staat Persoon voor gedrag, gedachten en gevoelens. Werkomstandigheden verwijst naar de bedrijfscontext, werkplek, visie en verwachtingen. En met Professionele attitude wordt de opgebouwde kennis, kunde en vaardigheden bedoeld. Alle drie zijn ze gekoppeld aan de normen die bij jou op de werkvloer heersen. Deze normen worden op hun beurt weer bepaald door het tijdsbeeld waarin we leven en de omstandigheden die daarop van invloed zijn.

Als professional onderzoek je dus niet alleen jouw eigen gedrag maar kijk je ook naar de context waarbinnen je werkt. Wat kun je wel of niet doen en laten als professional en wat zijn de mogelijke consequenties van jouw gedrag. Pas dan kun je bepalen hoe je jezelf wilt gedragen. Anders verwoord: je werkt dan toe naar een balans tussen de 3P’s: persoon, privé en professional.

Pauw Coaching
Paardenmarkt 54
2611 PC - Delft
info@pauwcoaching.nl
015 - 2 130 410